WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt

Sängplatser sökes!

Den 5-6 maj kommer samrådsmötet hållas i Göteborg.  Medlemmar från hela Sverige kommer till Göteborg. Har du en sängplats över till en medlem eller flera? Kontakta i så fall Felicia Johansson på johanssonfeli@gmail.com

Göteborgskretsen

Välkommen med dina inlägg i denna blogg.

E-post: ikffgoteborg@gmail.com

Redaktör för bloggen Felicia Johansson

Ge en gåva till fredsarbetet! bankgiro  707 – 6797 IKFF Göteborgskretsen

************************************************************************

8 mars 2018

Idag 8/3-18 har Britt-Marie Mattson i GP en utmärkt artikel där hon ifrågasätter att Sverige och svenska storföretag har identiska intressen.  

Mattson skriver att det är problematiskt att Stefan Löfven har med en näringslivsdelegation vid besöket hos Donald Trump. Det betyder bland annat att Sverige som nation tvingas ta ansvar för företagens verksamhet.  ”Det gäller inte minst i vapenaffärerna med JAS Gripen och de nu aktuella försöken av Saab att sälja en ny typ av plan till USA”.

IKFF, Göteborgskretsen har inte ännu fått något svar på sitt brev till Statsministern av den 15/1-18.

GP:s fria Ord eller tidningen Syre har inte kunnat publicera brevet med en kommentar att regeringen förmodligen saknar argument att legitimera sitt agerande ifråga om marknadsföringen av svenska vapen.

*****************************************************************************

https://www.etc.se/utrikes/usa-planerar-satsning-pa-anvandbara-karnvapen

****************************************************************************

KG Hammar uppmanar
I julens anda – skriv under och stoppa vapenexporten

https://www.etc.se/debatt/i-julens-anda-skriv-under-och-stoppa-vapenexporten

*******************************************^*******************************

Välkomna att fira Lucia för fred!
Onsdag den 13 december kl. 17.30 på Järntorget

Facklor, glögg och pepparkakor, musik och sång.
Tal av Gunnar Westberg för att fira att ICAN fått Nobels fredspris.

Efteråt samling i Viktoriahuset för julfest!
Meddela vad ni tar med i knytet till Anna-Lisa 0707 – 20 75 56

Fredsam

****************************************************************’

Fira Nobels Fredspris i Kronhuset den 10 december kl. 13.00 !

flygblad-10-december-2017

**************************************************************

ICAN: Att utmana kärnvapen är att utmana patriarkatet

http://www.dagensarena.se/opinion/ican-att-utmana-karnvapen-ar-att-utmana-patriarkatet/

 

****************************************************************

Introducing myself to the IFKK’s blog
My name is Kotoe Mimura and I am a master programme student in Global Studies at Gothenburg University. I am exicted to have started the internship for a period of 2 months at Gothenburg’s division of Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

forts. Intern IKFF 2017

***************************************************

https://twitter.com/twitter/statuses/925297999961624578

********************************************************************

Nordiska Fredssamtal 2018

Helgen 18 – 20 maj 2018 står våra vänner i Degerfors, Jan Ask och Stina Börjo, med sin arbetsgrupp av volontärer, värd för Nordisk Fredssamtal 2018.           Vi  räknar med att anmälningar skall kunna börja tas emot från 15 februari – anmälningsavgiften kommer som tidigare att vara 350 SEK.
Alla är varmt välkomna – boka in helgen och sprid informationen!
Väl mött!
Arbetsgruppen gm Eva Myrdal

 *******************************************************************

http://www.gp.se/nyheter/debatt/tandl%C3%B6s-sk%C3%A4rpning-av-vapenexporten-1.4766410

***********************************************************************

Från SVT Nyheter Opinion
Våldets syfte är alltid detsamma. Det handlar om makt och kontroll. Och mönstret är globalt.
Världshälsoorganisationen, WHO, kallar det för ”kriget mot kvinnorna”, en patriarkal pandemi som sammantaget skördar fler dödsoffer än någon militär konflikt gjort. FN:s organisation för utrotande av mäns våld mot kvinnor uppmanar sina medlemsländer att rusta ner militärt och rusta upp en säkerhet för människor, där en av punkterna är Personlig säkerhet – att leva utan risk för våld utövat av stater eller individer, i både det offentliga och det privata.
Vi menar också på fullt allvar, och i enlighet med FN:s rekommendationer, att Sverige ska omrusta – från militär territoriell säkerhet, till mänsklig säkerhet.
Vi behöver trygghet mot det sexualiserade våldet – inte stridsvagnar på Gotland

Gudrun Schyman
Partiledare, Feministiskt initiativ

*****************************************************************************

http://www.peacewomen.org/security-council/united-nations-security-council-debate-women-peace-and-security

******************************************************

”Kvinnors rättigheter saknas i ny vapenexportlag”

https://www.svt.se/opinion/andren-hellstrom-lindenfors-nilsson-zetterberg-om-kvinnors-ratt

*************************************************

Vår kampanj för ett kärnvapenförbud tilldelas Nobels fredspris!

https://ikff.se/var-kampanj-for-ett-karnvapenforbud-tilldelas-nobels-fredspris/

https://goteborg.etc.se/nyheter/ican-far-nobels-fredspris-leds-av-goteborgare

https://www.etc.se/nyheter/ican-far-nobels-fredspris-2017

***************************************************

 

Peter Hultkvist – en hök?!

https://www.etc.se/ledare/peter-hultqvist-ar-bade-lysande-och-totalt-livsfarlig

**********************************************

Missa inte detta 30 november!!!

Under hösten ska GADIP, inom ramen för Erasmus-samarbetet, inbjuda kvinnoorganisationer i Göteborg till en sammanhållen workshop. Detta är en uppföljning av förra årets internationella konferens om krig och flyktingar.

Olika aspekter på backlash för kvinnor globalt tas upp: inskränkt aborträtt, pågående slaveri, barnäktenskap, våld och reducerat människovärde.

Dessutom skapar Nancy Contreras just nu en face-book-sida för GADIP. Hemsida ska skapas senare.

Se GADIP:s face-book-sida-in becoming: https://facebook.com/genderanddevelopmentinpractice/

*************************************************

Fredsaktion mot Aurora 15-18 September 2017, Göteborg

En krigsövning är alltid en förberedelse för krig.

I och med Aurora 17 bjuder fredsrörelsen in till att stoppa pågående krigsförberedelser.

Kriget startar här – vi stoppar det här!

http://stoppaaurora.se/

***********************************************************

Vi minns Hiroshima!

 

Fredslunden, Vasaparken 6 augusti 2017. Gunnar Westerberg talar för att Sverige skall förbjuda kärnvapen.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

NATO är här!

Nu har amerikanska stridsvagnar börjat rulla in i Sverige inför höstens militärövning Aurora 17, som är den största sedan kalla kriget. Vid samma tidpunkt kommer även Ryssland att hålla en stor övning.

”Det är primitiva uppvisningar. Som om två pojkar står på en skolgård och fäktar med armarna”, säger toppdiplomaten Hans Blixt.

https://www.etc.se/inrikes/usas-stridsvagnar-rullar-i-sverige

***********************************************************
Var är flaggdagen för alla dödsfall som Försvarsmakten bär ansvaret för?

Krigsretoriken mal sönder sanningen också där. För lögnen är krigsretorikens moder. Och lögnen är upprustningens och krigsförberedelsernas bästa vän.

https://www.etc.se/ledare/var-ar-flaggdagen-alla-dodsfall-som-forsvarsmakten-bar-ansvaret

******************************************************************

Feminism istället för upprustning

”I Sverige står stridsflygplan och upprustning på Gotland mot sjukvård, inte minst förlossningsvård. Vi vill omfördela från dödande till födande.”

https://www.etc.se/debatt/feminism-i-stallet-upprustning

*************************************************************************

Vi, 100 mor- och farföräldrar, med sympatier hos olika politiska partier, ser med stor oro på framtiden.

http://goteborg.etc.se/debatt/mor-och-farforaldrar-mot-nato

*************************************************************************

Vill du berätta om Aurora? Var så god – en power-point nedan!

Power-point Aurora

**********************************************************************************************”

Den 27 oktober förra året tog FN:s generalförsamling ett historiskt beslut att sjösätta förhandlingar om kärnvapenförbud.
Detta trots ett kompakt motstånd från de nio stater som innehar kärnvapen. Inte minst USA arbetade, under president Barack Obama, febrilt emot förbudsförhandlingarna.

https://www.etc.se/utrikes/starkt-motstand-mot-nytt-karnvapenforbud

*****************************************************************

Göran Greider ETC:Europaarmén kan snart vara här!

https://www.etc.se/ledare/europaarmen-kan-snart-vara-har?utm_campaign=cmp_705324&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

****************************************

Vapen, knark och prostitution är de mest lönsamma branscherna.

Och på samma värdenivå för mänskligheten!

http://www.etc.se/inrikes/orolig-omvarld-bingo-svensk-vapenindustri

******************************************************************************’

Hur feministiskt var Sveriges krig i Afghanistan?

Sveriges insats i Afghanistan motiverades med att vi stöttade de afghanska kvinnornas frigörelse.

http://www.etc.se/utrikes/hur-feministiskt-var-sveriges-krig-i-afghanistan

*********************************************************************

Sanningen doldes om Sveriges blodiga krig | ETC

Alliansfriheten sveptes bort i Afghanistans krigsdamm när de svenska soldaterna lämnade fredsfrämjandet för nattlig terroristjakt.

http://www.etc.se/utrikes/sanningen-doldes-om-sveriges-blodiga-krig

*******************************************************

Feministiskt Initiativ kritiserar Aurora-övningen i Göteborg | Debatt GT | Expressen

Göteborgs stad ska vara en kärnvapenfri zon. Det fastställde vi redan på 90-talet. Dåvarande fullmäktige beaktade bland annat kommunens utsatta situation med hänsyn till hamn och oljeanläggningar. Vi står nu inför en avgörande tid. Ska Göteborg förbli kärnvapenfritt?

http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/nej-till-karnvapen-i-goteborg/

******************************************’

Varför är det inte en kvinna som leder FN:s fredsförhandlingar?  www.etc.se

Hur ser det ut 22 år efter FN:s kvinnokonferens i Peking? Fortfarande en man som generalsekreterare, trots att det denna gång fanns en stor grupp kvalificerade kvinnor föreslagna.

*******************************

Fredsarbete är svårt. Krig har gett män makt, status, inflytande och tillfredsställelse i 1000-tals år. Hur bryter vi traditionen att med våld lösa olika konflikter?

Vi lever i en global värld. Det är både ett hot och en möjlighet. Kom med och var aktiv i WILPF/IKFF, en internationell organisation!

Så här tänker IKFF:

Det finns inga militära lösningar på konflikter !
Dyrbar kapprustning och väpnade konflikter skapar flyktingar, förstör liv och materiella värden samt hotar överlevnadsmöjligheter för alla på planeten. IKFF, Göteborgskretsen, vill istället att Sveriges försvar ska omfatta planering och övning för gemensam mänsklig säkerhet. En konsekvent och tydlig feministisk utrikespolitik anser vi bidrar till att förebygga uppkomsten av eventuella konflikter.

Läs vårt flygblad mot Aurora 17! flygblad-mot-aurora-17

************************************************************

WILPF/IKFF har i 100 år tålmodigt och långsiktigt arbetat för en fredskultur som innebär ekonomisk och social rättvisa, mänskliga rättigheter och nedrustning.

 Gilla oss på Facebook!

https://www.facebook.com/gbgikff?fref=ts 

Och besök oss på Instagram: ikff_gbg

…………………………………………………………………………………………………

SÄKERHET FÖR VEM?

Läs vår folder om säkerhetspolitik! säkerhet för vem?

SVERIGE och NATO De små stegens politik.

Läs vår folder om NATO! SVERIGE och NATO

Bägge skrifterna författade av Ingela Mårtensson

för IKFFs Göteborgskrets.

……………………………………………………………………………………………………….

 Ge en gåva till fredsarbetet! bankgiro  707 – 6797 IKFF Göteborgskretsen

Kretsens organisationsnummer: 857203-0768

Läs mer Läs mer