WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt
Översikt över ”På gång” Översikt över ”På gång”

På gång

Detta händer 2017

Fredsrörelsen  i Göteborg, där IKFF är en viktig part, samarbetar i nätverket Fredsam!

Följ länken för event.

http://fredsam.se/

Detta händer 2018

Samrådsmöte 5 maj i Göteborg

 

Söndag 25 februari

Årsmöte i IKFFs Göteborgskrets kl. 13.00 i Viktoriasalen Viktoriahuset, Linnégatan 21

Medlemmar och gäster välkomna!

 

 Vårens större möten ”Vägar till fred”:
Torsdag 6 februari kl 18-20: Fortsatt svensk vapenexport till kvinnoförtryckets Saudiarabien? Lotta Sjöström Becker som är generalsekreteare i Kristna Fredsrörelsen talar om den bekymmersamma svenska vapenexporten. Senare i februari väntas riksdagen fatta beslut om nya regler för vapenexporten – men blir det bättre? Obs – lokal för detta möte meddelas senare.
Torsdag 22 februari kl 18-20: Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Stina Oscarsson presenterar sin nya bok som hon gjort tillsammans med serietecknaren Sara Granér om motståndets möjligheter – en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring utan våld. Lokal för detta möte meddelas senare.
Söndag 4 mars kl 14-16 Viktoriahusets samlingssal: Miljön hotas när militären upprustar. Om den fortsatta kampen mot militärövningarna i Vättern och Göteborgs södra skärgård.
Lördag 10 mars kl 10.30-16: Kärnvapen och valrörelsen 2018. Tillsammans med övriga fredsorganisationer i Göteborg inom Fredsam genomför vi ett program som syftar till att få in kärnvapenfrågan i den svenska valrörelsen. Lokal meddelas senare.

Senast uppdaterad: 19/04/2018

  • Skriv ut Skriv ut
  • Dela med dig på Facebook Dela med dig på Facebook